Kuidas toetada lapse kirjaoskuse kujunemist? Osa 3

Keeruliseks muutub olukord siis, kui laps mingil põhjusel ei loe hästi või ei taha lugeda. Siin võivad vanemad teha mitu viga, mis lapse lugemishuvi kuidagi ei toeta. On lapsevanemaid, kes asuvad last hoolega treenima. Nende motiiv on mure ja hirm, et lapsel tekib koolis probleeme. Lugemist peab harjutama, aga n-ö treenimise käigus loeb laps hirmust või lootuses saada selle eest mingit tasu. Tema aju ei õpi sisuliselt, ta täidab vaid täiskasvanu käsklusi. Laps, keda on vastumeelselt lugema sunnitud, kaotab väga tõenäoliselt lugemishuvi, tema lugemisoskus kannatab ja arvatavasti ei võta ta tulevikus vabatahtlikult raamatut kätte.

Lapseeas ja kogu elukestva õppeprotsessi vältel on kirjaoskuse puhul üks olulisemaid aspekte – võib isegi öelda, et kõige olulisem – lapses lugemishuvi äratamine ja selle alalhoidmine teismeeas ja ka täiskasvanuna.

Suzanne Mol ja Adriana Bus on oma 2011. aasta metauuringus võrrelnud andmeid lugemise kohta väga erinevates vanuseastmetes lasteaiast kõrgkoolini. Nad leidsid, et vabalugemisel (lugemine enda initsiatiivil väljaspool ametlikku õppetööd) oli väga erinevas vanuses lugejate kirjaoskuse arengus oluline roll. Lugevatel lastel (teismelistel, noortel ja täiskasvanutel) arenes selle kaudu kirjaoskus – mida enam lugeda, seda parem on sõnavara, arusaam loetust ning esmased kui ka funktsionaalsed lugemisega seotud oskused. See kajastub nn positiivses lugemisspiraalis.

Välja saab tuua ka vastupidise tendentsi: lapsed (teismelised, noored ja täiskasvanud), kes vabatahtlikult ei loe, jäävad kirjaoskuse arengus lugevatest kaaslastest aasta-aastalt üha enam maha. Need, kes ei armasta lugeda, kogevad, et nende madal kirjaoskuse tase takistab loetust arusaamist. Kuna lugemine ei paku naudingut, tekitab see tegevus pigem negatiivseid emotsioone ja vähendab veelgi edasist huvi ja motivatsiooni kirjalike tekstidega tegelda. See kajastub nn negatiivseslugemisspiraalis.

Kokkuvõtteks kui soovid, et Su lapsest saaks elukestev lugeja loo temale kodus mõnus lugemiskeskkond, paku eeskuju, tunnusta  ja kindlasti väldi hirmul või mõne teisel negatiivsel foonil lugema suunamist/sundimist.

 

 

Autor: Maria Jürimäe, Eesti Lugemisühing.