Tähtede õppimine täheraamatu ja jutupliiatsiga

Kuidas tekitada lapsel huvi raamatute, tähtede ja lugemise vastu? Kuidas tähti õppida mängides?

Siin on paar toredat ja arendavat tähtede õppimise mängu, mida kodus või lasteaias koos lastega mängida. Need on lõbusad ning arendavad ka lapse kuulamisoskust, tähelepanu, häälimisoskust  ja toetavad tähtede õppimisel.

Mängudes on kasutatud Jänku-Jussi täheraamatut ning jutupliiatsit.

1. MÄNG: Otsi pilt ja kuula!

Hea tähelepanu treenimise ja tähtede õppimise mäng, kus laps kuulab, kordab, jätab tähti meelde.   See mäng meeldib lastele kõige rohkem, võib-olla sellepärast, et siin saab lasta fantaasial lennata ning mängimiseks on palju erinevaid võimalusi.

Mänguga alustamine vajab natuke eeltööd. Pildid (siit saad faili: Jänku-Jussi täheraamatu pildid.) tuleks välja printida ning lõigata kaardikesteks.

Algne mängu versioon:

  • Pane prinditud ja välja lõigatud pildid lauale.
  • Palu lapsel (lastel) valida või tõmmata juhuslikult endale üks pildikaart.
  • Seejärel asuge pilti raamatust otsima. Mitme mängija puhul valige igaühele pilt ning asuge kordamööda raamatust pilte otsima.
  • Kui kaardil oleva pildiga sarnane pilt on raamatust leitud, siis saab seda raamatust jutupliiatsiga kuulata. Laps kordab pliiatsi poolt esitatud teksti kõvasti teistele – raamatutes on erinevad tekstid: häälimine, luuletus, küsimus jm.

Võite proovida ka varianti, kus laps jätab oma pildi kohta öeldu meelde vähemalt ühe mängija mängukorra jagu. 3 – 5-aastaste puhul võib see veel keeruline olla, kuna tähelepanu koondub järgmisele tekstile ja eelmine ununeb. Harjutamine viib sihile, seega proovige ja harjutage!

Versioonid, mida lapsed on mängule lisanud:

  1. Koostöö – pilte otsitakse koos (nagu videos näha). Hakatakse järjest lehti keerama ja kõigil tuleb olla väga tähelepanelik. See, kelle pilti märgatakse, saab võimaluse jutupliiatsiga raamatust oma pilti kuulata ja korrata.
  2. Pilt valitakse laualt teadlikult – mõnel lapsel on kujunenud oma lemmikpilt ja tekst, mis talle nalja teeb või muidu meeldib, siis on tore seda taas ja taas korrata.
  3. Pilte tõmmatakse juhuslikult, seda võib teha ühekaupa, kuid võib valida ka mitu kaarti korraga võtta. Kui pilt või pildid käes, siis tuleb jälle raamatust pilte otsima asuda.
  4. Võtke ette ühe tähe lehekülg ja otsige pildikaartide seast kõik sellele lehele kuuluvad pildid. Hakake kordamööda kuulama ja kordama teksti raamatus.

 

2. MÄNG: Pimesikk

Mängu peamiseks eesmärgiks on väga hoolega kuulata, mida jutupliiats räägib; korrata jutupliiatsi öeldut ja arvata ära, millise tähe leheküljelt on pildid valitud. Tähtede õppimine mängides!

Mängida saab paarikaupa või ka suuremas grupis, kuid aktiivsed on siiski küsija ja pimesikk. Teised saavad kaasa elada ja mängusüsteemi õppida.

Küsija valib ühe lehekülje täheraamatust ja hakkab jutupliiatsi abil seal olevatele piltidele osutama. Pimesikk arvab, mis on pildil, püüab vastata jutupliiatsi esitatud küsimustele ja lõpuks arvata ära, millise tähe leheküljel pildid on valitud. Tähe ära arvamise järel vahetatakse rolle.

Mängu algidee on lastelt, kes lasteaias vabas mängus hakkasid üksteiselt pimesi piltide algustähti küsima.

Tähtede ja lugema õppimise harjutamiseks lasteaias ja kodus, võiks lasta lastel täheraamatut uurida ka vabategevusena, nii üksi, paarikaupa kui ka kolmekesi. Vabalt tegutsedes on tegelusaeg pikem. Lapsed saavad ise valida, mida kuulavad ning enamasti korratakse samu asju üha uuesti. Õpetajad on jälginud lapsi ning öelnud, et kui osad lapsed on mõningad tekstid juba pähe õppinud, siis motivatsioon raamatutega tegeleda ei kao sellegipoolest.

Koos jutupliiatsiga on tore ka koos laulda. Otsige, mitu laulu leiate täheraamatust!

Tähtede ja lugema õppimise mängudeideede autoriteks on Jaana Koger, õpetaja-metoodik ja Rõõmuterakeste rühma lapsed (3-5a) Tartu eralasteaiast TERAKE.